Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων διανομής και μεταφορών και ειδικότερα η ανάπτυξη αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων:

  • Δρομολόγησης σε δίκτυα με δυναμικά χαρακτηριστικά
  • Σχεδιασμού διαδρομών σε δίκτυα πολύτροπων μεταφορών με πολλαπλά κριτήρια
  • Χωροθέτησης κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών
  • Δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα και πολλαπλά κριτήρια.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 9 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb