Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

A Fleet Management System for Freight Distribution with Environmental and Safety Considerations

Androutsopoulos K.N., K.G Zografos, E. Boulazeris (2014). A Fleet Management System for Freight Distribution with Environmental and Safety Considerations. 3rd International Symposium and 25th National Conference on Operational Research, June 26-28, Volos, Greece.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 48 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb