Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Development and Implementation of an Integrated Tunnel Safety Management System, Proceedings of...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2006). Development and Implementation of an Integrated Tunnel Safety Management System, Proceedings of the 2nd International Symposium “Safe and Reliable Tunnels”, 30-31/05/06, Lausanne, Switzerland.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στόχο του συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας μίας σήραγγας. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης των διαδικασιών σχεδιασμού, λειτουργίας, και συντήρησης μίας σήραγγας συμβάλει σημαντικά στον αποτελεσματικό έλεγχο του επιπέδου ασφάλειας στη σήραγγα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη δομή ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης και ελέγχου των διαδικασιών του συστήματος μιας σήραγγας καθ ’όλη της διάρκεια του κύκλου ζωής του. Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων διοίκησης: i) σχεδιασμός και προγραμματισμός, ii) επίβλεψη και συντονισμός της υλοποίησης, iii) έλεγχος της υλοποίησης ,iv) προσδιορισμός και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για το σχεδιασμό (tunnel design), τη λειτουργία (tunnel operation), της συντήρησης (tunnel maintenance), και του ανασχεδιασμού/ ανακαίνισης της σήραγγας. Οι παραπάνω δραστηριότητες συγκροτούν ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου της σήραγγας το οποίο λαμβάνει υπόψη και αλληλεπιδρά με το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, τις λειτουργικές ανάγκες και την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 20 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb