Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Α Decision Support System for Hazardous Materials Transportation and Emergency Response Management..

Zografos, K.G., K.N Androutsopoulos (2005). Α Decision Support System for Hazardous Materials Transportation and Emergency Response Management. Proceedings of the 84th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., USA.

Βελτιωμένη έκδοση της παρούσας εργασίας δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Transportation Research: Part C. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός συστήματος στήριξης αποφάσεων για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων και την αντιμετώπιση ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων. Συγκεκριμένα, η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση: 1) ενός δισδιάστατου μαθηματικού προτύπου δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα για τη διατύπωση του προβλήματος διανομής επικίνδυνων φορτίων και τη συνοπτική περιγραφή της μεθόδου επίλυσής του, και 2) στην ανάπτυξη και επίλυση ενός μαθηματικού προτύπου για τη χωροθέτηση ενός προκαθορισμένου συνόλου κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων. Η εργασία παρουσιάζει ακόμα την αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος και αναδεικνύει τις βασικές του λειτουργίες.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 44 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb