Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Development and Implementation of a Decision Support System for Identifying Evacuation Routes in...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2002). Development and Implementation of a Decision Support System for Identifying Evacuation Routes in case of Hazardous Materials Accidents. Proceedings of the Conference on "Transportation Research in Greece", Athens 21-22 February

Οι επιπτώσεις ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον μπορούν να αποβούν καταστροφικές. Δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επίδραση και εξάπλωση των συνεπειών των ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων είναι: i) η διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της εμφάνισης και της αντιμετώπισης του ατυχήματος, και ii) ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται στις συνέπειες του ατυχήματος. Η μή έγκαιρη απομάκρυνση του πληθυσμού από την περιοχή επιρροής ενός ατυχήματος επικίνδυνων φορτίων μπορεί να επιφέρει σημαντικές καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η ιδιαίτερη σημαντικότητα που κατέχει η διαδικασία εκκένωσης μιας περιοχής στο σύνολο των ενεργειών αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων, έχει οδηγήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα τα τελευταία είκοσι χρόνια στην ανάπτυξη αναλυτικών εργαλείων ανάπτυξης και αξιολόγησης σχεδίων εκκένωσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση  ενός νέου Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων για την ανάπτυξη σχεδίων εκκένωσης περιοχών σε περίπτωση ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων. Η επίλυση του προβλήματος εκκένωσης βασίζεται σε ένα στατικό μαθηματικό πρότυπο ανάθεσης κυκλοφοριακού φόρτου στους συνδέσμους ενός οδικού δικτύου.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 46 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb