Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Bi-criterion Routing and Scheduling in Time-Varying Networks for Hazardous Materials Distribution...

Androutsopoulos K.N., K.G. Zografos (2008). Bi-criterion Routing and Scheduling in Time-Varying Networks for Hazardous Materials Distribution. Proceedings of the 10th International Conference on the Application of Advanced Technologies in Transportation, Athens.

Ο προγραμματισμός διαδρομών διανομής επικίνδυνων φορτίων εκφράζεται από ένα πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπο-προβλήματα: i) προσδιορισμός παραγγελιών που εξυπηρετούνται από ένα όχημα, ii) σειρά επίσκεψης των σημείων ζήτησης από κάθε όχημα, και  iii) διαδρομή κάθε οχήματος για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων παραγγελιών. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση και επίλυση μίας νέας έκδοσης του προβλήματος προγραμματισμού της διανομής επικίνδυνων φορτίων η οποία αναφέρεται στον προσδιορισμό των διαδρομών διανομής για κάθε όχημα με δεδομένη τη σειρά επίσκεψης των αντίστοιχων σημείων ζήτησης. Το πρόβλημα διατυπώνεται ως ένα δισδιάστατο πρόβλημα εύρεσης συντομότερου δρόμου με ενδιάμεσες υποχρεωτικές στάσεις και χρονικά εξαρτώμενους χρόνους διαδρομής και τιμές της διακινδύνευσης. Αντί για τον προσδιορισμό του συνόλου των μη κυριαρχούμενων λύσεων, προσδιορίζονται οι k-συντομότερες διαδρομές. Για την επίλυση του προβλήματος των k-συντομότερων διαδρομών αναπτύχθηκε ένα νέος αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού. Η απόδοση του προτεινομένου αλγορίθμου αξιολογήθηκε ως προς το μέσο χρόνο επίλυσης μέσω της εφαρμογής του για την επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων που αναπτύχθηκαν από τους συγγραφείς.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 45 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb