Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Solving the multi-criteria time dependent routing and scheduling problem in a multimodal fixed...

Androutsopoulos K.N., K.G. Zografos (2009). Solving the multi-criteria time dependent routing and scheduling problem in a multimodal fixed scheduled network, European Journal of Operational Research, Vol. 192(1), pp. 18-28.

Ο σχεδιασμός μίας αστικής ή υπεραστικής μετακίνησης περιλαμβάνει το προσδιορισμό μίας προγραμματισμένης διαδρομής σε ένα δίκτυο πολύτροπων επιβατικών μεταφορών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και επίλυση του προβλήματος σχεδιασμού προγραμματισμένων διαδρομών σε ένα δίκτυο πολύτροπων μέσων μεταφοράς. Η συμβολή της παρούσας εργασίας εντοπίζεται στην διατύπωση του προβλήματος αυτού ως ένα πολυκριτηριακό πρόβλημα εύρεσης και χρονικού προγραμματισμού μίας διαδρομής σε ένα δίκτυο χρονικά προγραμματισμένων μέσων μεταφοράς με χρονικά εξαρτημένους χρόνους διαδρομής. Τα κριτήρια του προβλήματος περιλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδρομής, του συνολικού χρόνου μετεπιβίβασης μεταξύ διαδοχικών μέσων μεταφοράς, και του πλήθους των μετεπιβιβάσεων. Για την επίλυση του προβλήματος αναπτύχθηκε ένας νέος αλγόριθμος (ανάστροφου) δυναμικού προγραμματισμού που στοχεύει στον προσδιορισμό των μη-κυριαρχούμενων λύσεων για κάθε εφικτή χρονική στιγμή αναχώρησης από το σημείο αφετηρίας της μετακίνησης. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος εφαρμόσθηκε για την επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων σχεδιασμού υπεραστικών μετακινήσεων. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης του προτεινόμενου αλγορίθμου αποτέλεσε ο μέσος χρόνος προσδιορισμού λύσεων, με δεδομένο ότι η χρήση του αλγορίθμου σε εφαρμογές δρομολόγησης ταξιδιωτών εξαρτάται από τον αντίστοιχο χρόνο αναμονής του χρήστη. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτή υποδηλώνουν ότι ο μέσος χρόνος επίλυσης ενός συνόλου πραγματικών προβλημάτων καθιστά αποδεκτή την ενσωμάτωση του προτεινόμενου αλγορίθμου σε ένα σύστημα στήριξης αποφάσεων για το σχεδιασμό ταξιδιών.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 26 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb