Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Solving the k-shortest path problem with time windows in a time varying network, Operations...

Androutsopoulos K.N., K.G. Zografos (2008). Solving the k-shortest path problem with time windows in a time varying network, Operations Research Letters, Vol. 36, pp. 692-695.

Το πρόβλημα προσδιορισμού κ-συντομότερων εναλλακτικών διαδρομών για τη μεταφορά προϊόντων αποτελεί σημαντική κατηγορία αποφάσεων εφοδιαστικής διαχείρισης, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου λαμβάνονται υπόψη περισσότερα του ενός κριτήρια δρομολόγησης (π.χ. δρομολόγηση επικίνδυνων φορτίων). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση και επίλυση μίας νέας έκδοσης του προβλήματος εύρεσης των κ συντομότερων διαδρομών στην οποία το σχετικό δίκτυο αποτελείται από συνδέσμους με χρονικά εξαρτώμενους χρόνους διαδρομής ενώ παράλληλα χρονικοί περιορισμοί αναχώρησης και άφιξης ισχύουν στα σημεία αφετηρίας και προορισμού αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο χρόνος διαδρομής σε κάθε σύνδεσμο του δικτύου εξαρτάται από το χρόνο αναχώρησης από τον κόμβο αρχής του συνδέσμου, ενώ ο χρόνος παραμονής σε οποιοδήποτε κόμβο του δικτύου είναι απεριόριστος. Η έναρξη ή/ και η λήξη οποιασδήποτε διαδρομής περιορίζεται σε προκαθορισμένα χρονικά παράθυρα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει έναν νέο αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού για την επίλυση του προαναφερόμενου προβλήματος. Με αφετηρία το βραδύτερο χρόνο άφιξης στον κόμβο προορισμού και σαρώνοντας το χρόνο αντίστροφα, σε κάθε επανάληψη του προτεινόμενου αλγορίθμου πραγματοποιείται ο υπολογισμός των k-συντομότερων διαδρομών από οποιαδήποτε κόμβο του δικτύου προς τον κόμβο προορισμού για την αντίστοιχη χρονική στιγμή.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 36 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb