Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

An Integrated Passenger Information System for Multimodal Trip Planning.

Zografos, K.G., V. Spitadakis, K.N. Androutsopoulos (2008). An Integrated Passenger Information System for Multimodal Trip Planning. Transportation Research Record (2072), pp. 20-29.

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός αστικών ή/ και υπεραστικών μετακινήσεων μέσω πολλαπλών μέσων μεταφοράς αποτελεί μία σημαντική κατηγορία αποφάσεων των ταξιδιωτών. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού μετακινήσεων και η πραγματικού χρόνου πληροφόρησης των ταξιδιωτών σχετικά με αλλαγές στο ταξίδι τους συμβάλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των συστημάτων επιβατικών μεταφορών (αστικών και υπεραστικών) και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δημοσίων μέσων μεταφοράς έναντι των ιδιωτικών. Τα υπάρχοντα συστήματα σχεδιασμού ταξιδιών και πληροφόρησης ταξιδιωτών καλύπτουν είτε ένα μόνο μέσο μεταφοράς η σε περίπτωση που καλύπτουν πολύτροπα συστήματα μεταφορών δεν παρέχουν πληροφορίες για τις μεπετιβιβάσεις  ή ταξιδιωτικές πληροφορίες πραγματικού χρόνου. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης ταξιδιωτών το οποίο παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες: i) σχεδιασμό και προγραμματισμό αστικών μετακινήσεων με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδρομής, του πλήθους των μετεπιβιβάσεων, και του συνολικού χρόνου μετεπιβιβάσεων, ii) τον προσδιορισμό εναλλακτικών ολοκληρωμένων δρομολογίων (συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων για τις ενδιάμεσες αστικές μετακινήσεις, αν υπάρχουν) για υπεραστικά ταξίδια, iii) παροχή σημαντικών ταξιδιωτικών πληροφοριών στους χρήστες του συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μέσω της αποστολής κινητών μηνυμάτων ή/ και ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες του συστήματος παρέχονται μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (διαδίκτυο, φωνητικής πύλης, πύλης μηνυμάτων SMS). Οι ταξιδιωτικές πληροφορίες που παρέχονται στο χρήστη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αφορούν είτε σε πληροφορίες χρήσιμες σχετικά με την αναχώρηση, επιβίβαση, ή άφιξη του χρήστη σε ενδιάμεσους σταθμούς, ή σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου σχετικά με καθυστερήσεις/ ακυρώσεις δρομολογίων που επηρεάζουν το ταξίδι του χρήστη. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των βασικών λειτουργιών του προτεινόμενου συστήματος σχεδιασμού και προγραμματισμού αστικών και υπεραστικών μετακινήσεων και πληροφόρησης των ταξιδιωτών.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 23 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb