Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

A Decision Support System for Integrated Hazardous Materials Routing and Emergency Response...

Zografos, K.G., K.N., Androutsopoulos (2008). A Decision Support System for Integrated Hazardous Materials Routing and Emergency Response Decisions, Transportation Research Part C, Vol. 16(6), pp. 684-703.

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της διανομής επικίνδυνων φορτίων (ΕΦ) στοχεύει στον προσδιορισμό των διαδρομών που διέρχονται από κάθε σημείο ζήτησης σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα και ελαχιστοποιούν τα κριτήρια του κόστους μεταφοράς και της διακινδύνευσης. Εκτός από την επιλογή ασφαλών διαδρομών με μικρή σχετική πιθανότητα ατυχήματος, η ελαχιστοποίηση κατά τη μεταφορά ΕΦ δύναται να επιτευχθεί έμμεσα με τη χωροθέτηση των κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων σε θέσεις που διασφαλίζουν ένα προκαθορισμένο χρονικό όριο απόκρισης σε οποιοδήποτε σημείο των διαδρομών διανομής. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός νέου συστήματος στήριξης αποφάσεων για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων και την αντιμετώπιση ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων. Συγκεκριμένα, η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση: 1) ενός δισδιάστατου μαθηματικού προτύπου δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα για τη διατύπωση του προβλήματος διανομής επικίνδυνων φορτίων και τη συνοπτική περιγραφή της μεθόδου επίλυσής του, και 2) στην ανάπτυξη και επίλυση ενός μαθηματικού προτύπου για τη χωροθέτηση ενός προκαθορισμένου συνόλου κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων. Η εργασία παρουσιάζει ένα νέο αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος χωροθέτησης ο οποίος βασίζεται στη μέθοδο Χαλάρωσης κατά Lagrange και παραθέτει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προτεινόμενου αλγόριθμου στην επίλυση προβλημάτων χωροθέτησης που αναπτύχθηκαν από τους συγγραφείς. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν στα συγκεκριμένα προβλήματα ο προτεινόμενος αλγόριθμος προσδιορίζει λύσεις με απόκλιση μέχρι 7% από τη βέλτιστη λύση. Η εργασία παρουσιάζει ακόμα την αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος και περιγράφει τις βασικές του λειτουργίες.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 34 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb