Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Algorithms for Itinerary Planning in Multimodal Transportation Networks, IEEE Transactions on...

Zografos, K.G., K.N., Androutsopoulos (2008). Algorithms for Itinerary Planning in Multimodal Transportation Networks, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 9 (1), pp. 175-184.

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός μετακινήσεων μέσω ενός συστήματος πολύτροπων αστικών επιβατικών μεταφορών αποτελεί σύνηθες πρόβλημα των ταξιδιωτών. Η ανάπτυξη συστημάτων στήριξης αποφάσεων σχεδιασμού και προγραμματισμού αστικών μετακινήσεων μέσω του διαδικτύου συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας του δικτύου αστικών συγκοινωνιών και επιτρέπει στο χρήστη την ελαχιστοποίηση του χρόνου και της πνευματικής προσπάθειας που απαιτείται για το σχεδιασμό μίας μετακίνησης. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση και επίλυση του προβλήματος σχεδιασμού και προγραμματισμού αστικών μετακινήσεων σε ένα δίκτυο αστικών συγκοινωνιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία νέα διατύπωση του προβλήματος σχεδιασμού και προγραμματισμού μίας αστικής μετακίνησης αναλύεται ως ένα πρόβλημα προσδιορισμού της λεξικογραφικά βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο κόμβων του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια δρομολόγησης το χρόνο διαδρομής, τον αριθμό των μετεπιβιβάσεων, και τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο μετεπιβιβάσεων. Η έναρξη ή/και η άφιξη της διαδρομής περιορίζονται σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα. Η επίλυση του προβλήματος επιτυγχάνεται με έναν νέο αλγόριθμο προσδιορισμού μόνιμων ετικετών (δυναμικού προγραμματισμού) κατά τον οποίο προσδιορίζονται οι λεξικογραφικά βέλτιστες διαδρομές από το κόμβο αφετηρίας του προβλήματος για κάθε εναλλακτική χρονική στιγμή έναρξης της μετακίνησης. Επιπρόσθετα, η εργασία παρουσιάζει την ανάλυση και επίλυση του προβλήματος σχεδιασμού και προγραμματισμού αστικών μετακινήσεων με υποχρεωτική ενδιάμεση στάση. Το πρόβλημα αυτό αναλύεται σε δύο προβλήματα απλής μετακίνησης και επιλύεται με κατάλληλη διαμόρφωση του προαναφερθέντος αλγορίθμου. Οι αλγόριθμοι επίλυσης των δύο προβλημάτων απλής και σύνθετης μετακίνησης εφαρμόσθηκαν για την επίλυση μίας σειράς προβλημάτων που αναπτύχθηκαν από τους συγγραφείς στο πραγματικό δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, δίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι αλγόριθμοι έχουν ενσωματωθεί σε σύστημα σχεδιασμού αστικών και υπεραστικών μετακινήσεων.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 23 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb