Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials Logistical Problems...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2002). Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials Logistical Problems, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No.1783, pp.158-166.

Η διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού της διανομής επικίνδυνων φορτίων για την εξυπηρέτηση ενός συνόλου παραγγελιών στοχεύει στην ανάθεση των σημείων ζήτησης σε ένα σύνολο βυτιοφόρων οχημάτων, τον προσδιορισμό της σειράς επίσκεψης και των αντίστοιχων διαδρομών των οχημάτων ώστε να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος διαδρομής και η διακινδύνευση κατά τη μεταφορά. Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων επικίνδυνων φορτίων με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης σε ένα συμβάν σε οποιοδήποτε σημείο των διαδρομών διανομής ή/ και μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων συμβάλει σημαντικά στην μείωση των αναμενόμενων επιπτώσεων του ατυχήματος. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση, μαθηματική διατύπωση και επίλυση του  προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων και χωροθέτησης κινητών μονάδων αντιμετώπισης ατυχημάτων μέσω δύο νέων ευρεστικών αλγόριθμων. Το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων για τη διανομή επικίνδυνων φορτίων διατυπώνεται ως ένα δισδιάστατο πρόβλημα χρονοδρομολόγησης. Το πρόβλημα αναλύεται σε ένα σύνολο μονοδιάστατων προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων με την εφαρμογή της πολυκριτηριακής μεθόδου αξιολόγησης βαρυτήτων. Η επίλυση των μονοδιάστατων προβλημάτων επιτυγχάνεται με ένα νέο ευρεστικό αλγόριθμο κατασκευής δρομολογίων. Το πρόβλημα χωροθέτησης διατυπώνεται ως ένα πρόβλημα διαμέσων και για την επίλυσή του προτείνεται ένας ευρεστικός (μυωπικός-myopic) αλγόριθμος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει επίσης αποτελέσματα της απόδοσης των αλγορίθμων ως προς την ταχύτητα και ακρίβεια επίλυσης προβλημάτων δρομολόγησης και χωροθέτησης που αναπτύχθηκαν από τους συγγραφείς.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 30 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb