Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

An operational centre for managing major chemical industrial accidents...

Kiranoudis, C.T., S.P. Kourniotis, M. Christolis, N.C. Markatos, K.G. Zografos, I.M. Giannouli, K.N. Androutsopoulos, I. Ziomas, E. Kosmidis, P. Simeonidis and N. Poupkou (2002). An operational centre for managing major chemical industrial accidents. Journal of Hazardous Materials, Volume 89, Issues 2-3, pp. 141-161.

Τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός νέου συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση της διαδικασίας αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Το προτεινόμενο σύστημα στοχεύει στο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων αντιμετώπισης τέτοιων ατυχημάτων μέσω της έγκαιρης ειδοποίησης τους και παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη θέση, τον τύπο και τις αναμενόμενες επιπτώσεις ενός ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο σύστημα παρέχει στους εμπλεκόμενους φορείς τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και παρέχει εφαρμογές για: i) την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος ανάλογα με τις χημικές ουσίες που εμπλέκονται, ii) την ανάθεση του ατυχήματος στις αρμόδιες κινητές μονάδες αντιμετώπισης και την δρομολόγηση των μονάδων στον τόπο του ατυχήματος και iii) το σχεδιασμό και προγραμματισμό των διαδρομών εκκένωσης της περιοχής του ατυχήματος. Για την επίδειξη του συστήματος αναπτύχθηκε επιχειρησιακό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής, όπου το προτεινόμενο σύστημα εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία για την κάλυψη της συγκεκριμένης βιομηχανικής περιοχής. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει αποτελέσματα από την επίδειξη και αξιολόγηση του συστήματος στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 25 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb