Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Solving the Bi-criterion Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distribution

Androutsopoulos, K.N., Zografos, K.G. (2010). Solving the Bi-criterion Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distribution. Transportation Research Part C, 18 (5), pp. 713-726.

Hazardous materials routing and scheduling decisions involve the determination of the minimum cost and/or risk routes for servicing the demand of a given set of customers. This paper addresses the bicriterion routing and scheduling problem arising in hazardous materials distribution planning. Under the assumption that the cost and risk attributes of each arc of the underlying transportation network are time-dependent, the proposed routing and scheduling problem pertains to the determination of the non-dominated time-dependent paths for servicing a given and fixed sequence of customers (intermediate stops) within specified time windows. Due to the heavy computational burden for solving this bicriterion problem, an alternative algorithm is proposed that determines the k-shortest time-dependent paths. Moreover an algorithm is provided for solving the bicriterion problem. The proximity of the solutions of the k-shortest time-dependent path problem with the non-dominated solutions is assessed on a set of problems developed by the authors.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 33 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb