Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Assessing an on-line passenger information system for multimodal trip planning, IEEE Transactions...

Zografos K.G., V. Spitadakis, K.N. Androutsopoulos (2008). Assessing an on-line passenger information system for multimodal trip planning, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10 (2), pp. 311-323.

Ο σχεδιασμός εναλλακτικών δρομολογίων για την πραγματοποίηση αστικών ή/ και υπεραστικών μετακινήσεων αποτελεί ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι ταξιδιώτες. Επιπρόσθετα, η παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών στους ταξιδιώτες σχετικά με γεγονότα που επηρεάζουν το ταξίδι τους συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας του συστήματος αστικών ή/ και υπεραστικών πολύτροπων μεταφορών. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση των βασικών λειτουργιών και της αξιολόγησης ενός συστήματος σχεδιασμού αστικών ή/ και υπεραστικών ταξιδιών και πληροφόρησης των ταξιδιωτών σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι μελέτες για την αξιολόγηση συστημάτων πληροφόρησης ταξιδιωτών επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τύπους αξιολόγησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης για συστήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού μετακινήσεων και πληροφόρησης ταξιδιωτών το οποίο στοχεύει στην αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών και των επιπτώσεων του συστήματος στους εμπλεκόμενους φορείς. Αναλυτικά, η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει την τεχνική αξιολόγηση των λειτουργιών του συστήματος, τη αποτίμηση της αποδοχής των χρηστών, και την αξιολόγηση κόστους ανταποδοτικότητας του προτεινόμενου συστήματος. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση των βημάτων εφαρμογής των παραπάνω κατηγοριών αξιολόγησης, των απαιτούμενων στατιστικών μεθόδων, και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για το προτεινόμενο σύστημα. Ειδικότερα, για το προτεινόμενο σύστημα αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν δύο κατηγορίες εφαρμογών: i) εφαρμογή πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, και ii) εφαρμογή περιπτέρου πληροφοριών (information kiosk) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Λιμένα Ηρακλείου. Η τεχνική απόδοση του συστήματος κρίθηκε ικανοποιητική, ενώ οι χρήστες αξιολόγησαν το θετικά τις λειτουργίες και υπηρεσίες του συστήματος. Επιπρόσθετα, το σύστημα αξιολογήθηκε στο ΔΑΑ και στον ΟΛΗ ως προς τις αναμενόμενες επιπτώσεις στους δύο αυτούς οργανισμούς. Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής το προτεινόμενο σύστημα κρίνεται ανταποδοτικό και στις δύο περιπτώσεις.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 35 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb