Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

A Real-Time Decision Support System for Roadway Network Incident Response Logistics...

Zografos, K.G., K.A. Androutsopoulos, G. Vasilakis (2002). A Real-Time Decision Support System for Roadway Network Incident Response Logistics, Transportation Research Part C, vol. 10, pp. 1-18.

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός νέου συστήματος στήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση της διαδικασίας αντιμετώπισης οδικών συμβάντων. Η ανάπτυξη του συστήματος βασίσθηκε στην ανάλυση των αναγκών και απαιτήσεων των υπηρεσιών παροχής οδικής βοήθειας και αντιμετώπισης οδικών συμβάντων όπως αυτές καταγράφηκαν σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες. Το προτεινόμενο σύστημα επεκτείνει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα στοχεύοντας: i) στη παροχή κρίσιμων πληροφοριών πραγματικού χρόνου σχετικά με όλες τις φάσεις αντιμετώπισης ενός οδικού συμβάντος (ανίχνευση, επιβεβαίωση, ανάθεση του οδικού συμβάντος, αναχώρηση κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών, αντιμετώπιση, και ολοκλήρωση αντιμετώπισης του συμβάντος), και ii) στη στήριξη των αποφάσεων σχεδιασμού και διαχείρισης των κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης οδικών συμβάντων. Η εργασία παραθέτει την αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος και περιγράφει τα μαθηματική πρότυπα και τα απαιτούμενα δεδομένα για την υποστήριξη των ακόλουθων αποφάσεων: i) χωροθέτηση κινητών μονάδων αντιμετώπισης οδικών συμβάντων, ii) προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών ανάλογα με τον τύπο του συμβάντος, και iii) δρομολόγησης των κινητών μονάδων αντιμετώπισης οδικών συμβάντων από τη βάση τους στο τόπο του συμβάντος.

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 24 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb