Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Επιστημονικά συνέδρια (με κρίση εργασίας)

Identifying Travelers’ Information Needs and Services for an Integrated International Real Time Jour

Zografos K.G., Androutsopoulos, K.N, Nelson J.D. (2010). Identifying Travelers’ Information Needs and Services for an Integrated International Real Time Journey Planning System. Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Madeira Island, Portugal.

Διαβάστε περισσότερα...

Routing and Scheduling For Less-Than-Truckload Hazardous Materials Distribution

Androutsopoulos, K.N, Zografos K.G. (2011). Routing and Scheduling For Less-Than-Truckload Hazardous Materials Distribution. Proceedings of the 7th International Conference on City Logistics, Mallorca Island, Spain.Androutsopoulos, K.N, Zografos K.G. (2011). Routing and Scheduling For Less-Than-Truckload Hazardous Materials Distribution. Proceedings of the 7th International Conference on City Logistics, Mallorca Island, Spain.

Modeling and Solving International Journey Planning Problems

Androutsopoulos, K.N. and K.G. Zografos, “Modeling and Solving International Journey Planning Problems”, Transport Research Arena (TRA) 2014 Conference, 14-17 April 2014, Paris, France (accepted for presentation and publication in the conference proceedings).

User Acceptance and Willingness to Pay for the Use of Multimodal Trip Planning Systems

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos and E.A. Apospori (2012). User Acceptance and Willingness to Pay for the Use of Multimodal Trip Planning Systems. Accepted for presentation and publication in the Proceedings of the Transport Research Arena (TRA) 2012 Conference, 23-26 April 2012, Athens, Greece.

Διαβάστε περισσότερα...

A Methodological Framework for Assessing the Degree of Integration of Urban Public Transport...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, G.M. Vasilakis (1999). A Methodological Framework for Assessing the Degree of Integration of Urban Public Transport Systems. Proceedings of the 78th Annual Meeting of the Transportation Research Board.

Διαβάστε περισσότερα...

Assessing the Impacts from the Introduction of Advanced Transport Telematics Technologies in...

Zografos K.G., K.N. Androutsopoulos (2001). Assessing the Impacts from the Introduction of Advanced Transport Telematics Technologies in Hazardous Materials Fleet Management. Proceedings of the 80th Annual meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA.

Διαβάστε περισσότερα...

Development and Implementation of a Decision Support System for Identifying Evacuation Routes in...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2002). Development and Implementation of a Decision Support System for Identifying Evacuation Routes in case of Hazardous Materials Accidents. Proceedings of the Conference on "Transportation Research in Greece", Athens 21-22 February

Διαβάστε περισσότερα...

Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials Logistical Problems. Proceedings of the 81st...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2002). Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials Logistical Problems. Proceedings of the 81st Transportation Research Board Meeting, Washington D.C., USA.

Διαβάστε περισσότερα...

Α Decision Support System for Hazardous Materials Transportation and Emergency Response Management..

Zografos, K.G., K.N Androutsopoulos (2005). Α Decision Support System for Hazardous Materials Transportation and Emergency Response Management. Proceedings of the 84th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., USA.

Διαβάστε περισσότερα...

An Integrated Decision Support System for Hazardous Materials Logistical Problems. Proceedings of...

Androutsopoulos, K., K. Zografos (2006). An Integrated Decision Support System for Hazardous Materials Logistical Problems. Proceedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki.

Διαβάστε περισσότερα...

An Integrated Methodological Framework for Developing and Assessing Business Models for Flexible...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2006). An Integrated Methodological Framework for Developing and Assessing Business Models for Flexible Transport Systems. Proceedings of the 85th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA.

Διαβάστε περισσότερα...

Algorithms for Determining Optimum Itineraries in a Multimodal Urban Transportation Network...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2006). Algorithms for Determining Optimum Itineraries in a Multimodal Urban Transportation Network. Proceedings of the 85tht Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA.

Διαβάστε περισσότερα...

Βελτιωμένη έκδοση της παρούσας εργασίας δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Journal...

Androutsopoulos, K.N., K.G. Zografos (2007). Solving the multi-criteria time dependent routing and scheduling problem with time windows in multimodal transportation networks. Proceedings of the 86th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S., 21-25 January 2007, (CD-ROM)

Διαβάστε περισσότερα...

An Integrated Passenger Information System for Multimodal Trip Planning. Proceedings of the 87th...

Zografos,K.G., V. Spitadakis, K.N. Androutsopoulos (2008). An Integrated Passenger Information System for Multimodal Trip Planning. Proceedings of the 87th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A (CD-ROM).

Διαβάστε περισσότερα...

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 3 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb