Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος - Androutsopoulos Konstantinos Ph.D

Επιστημονικά περιοδικά

Design and Assessment of an On-Line Passenger Information System for Integrated Multimodal Trip Plan

Zografos, K.G., Androutsopoulos, K.N. (2009). Design and Assessment of an On-Line Passenger Information System for Integrated Multimodal Trip Planning. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10 (2), pp. 311-323.

Διαβάστε περισσότερα...

A Bi-objective Time-Dependent Vehicle Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distri

Androutsopoulos, K.N. and K.G. Zografos (2012). A Bi-objective Time-Dependent Vehicle Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distribution, EURO Journal on Transportation and Logistics

Διαβάστε περισσότερα...

Assessing the Economic and Institutional Impacts Resulting from the Introduction of a Self Separatio

Zografos, K.G., Androutsopoulos K.N. (2011). Assessing the Economic and Institutional Impacts Resulting from the Introduction of a Self Separation Operational Concept in Air Traffic Management. Transportation Research Record: Journal of the transportation Research Board , 2214, pp. 94-102.

Διαβάστε περισσότερα...

Solving the Bi-criterion Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distribution

Androutsopoulos, K.N., Zografos, K.G. (2010). Solving the Bi-criterion Routing and Scheduling Problem for Hazardous Materials Distribution. Transportation Research Part C, 18 (5), pp. 713-726.

Διαβάστε περισσότερα...

Assessing an on-line passenger information system for multimodal trip planning, IEEE Transactions...

Zografos K.G., V. Spitadakis, K.N. Androutsopoulos (2008). Assessing an on-line passenger information system for multimodal trip planning, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10 (2), pp. 311-323.

Διαβάστε περισσότερα...

A Methodological Approach for Developing and Assessing Business Models for Flexible Transport...

Zografos,K.G., K.N. Androutsopoulos, T. Sihvola (2009). A Methodological Approach for Developing and Assessing Business Models for Flexible Transport Systems, Transportation, 35 (6), pp. 777-795.

Διαβάστε περισσότερα...

Solving the multi-criteria time dependent routing and scheduling problem in a multimodal fixed...

Androutsopoulos K.N., K.G. Zografos (2009). Solving the multi-criteria time dependent routing and scheduling problem in a multimodal fixed scheduled network, European Journal of Operational Research, Vol. 192(1), pp. 18-28.

Διαβάστε περισσότερα...

Solving the k-shortest path problem with time windows in a time varying network, Operations...

Androutsopoulos K.N., K.G. Zografos (2008). Solving the k-shortest path problem with time windows in a time varying network, Operations Research Letters, Vol. 36, pp. 692-695.

Διαβάστε περισσότερα...

An Integrated Passenger Information System for Multimodal Trip Planning.

Zografos, K.G., V. Spitadakis, K.N. Androutsopoulos (2008). An Integrated Passenger Information System for Multimodal Trip Planning. Transportation Research Record (2072), pp. 20-29.

Διαβάστε περισσότερα...

A Decision Support System for Integrated Hazardous Materials Routing and Emergency Response...

Zografos, K.G., K.N., Androutsopoulos (2008). A Decision Support System for Integrated Hazardous Materials Routing and Emergency Response Decisions, Transportation Research Part C, Vol. 16(6), pp. 684-703.

Διαβάστε περισσότερα...

Algorithms for Itinerary Planning in Multimodal Transportation Networks, IEEE Transactions on...

Zografos, K.G., K.N., Androutsopoulos (2008). Algorithms for Itinerary Planning in Multimodal Transportation Networks, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 9 (1), pp. 175-184.

Διαβάστε περισσότερα...

A Heuristic Algorithm for Solving Hazardous Materials Distribution Problems. European Journal...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2004). A Heuristic Algorithm for Solving Hazardous Materials Distribution Problems. European Journal of Operational Research, Vol. 152 (2), pp 507-519.

Διαβάστε περισσότερα...

Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials Logistical Problems...

Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos (2002). Heuristic Algorithms for Solving Hazardous Materials Logistical Problems, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No.1783, pp.158-166.

Διαβάστε περισσότερα...

An operational centre for managing major chemical industrial accidents...

Kiranoudis, C.T., S.P. Kourniotis, M. Christolis, N.C. Markatos, K.G. Zografos, I.M. Giannouli, K.N. Androutsopoulos, I. Ziomas, E. Kosmidis, P. Simeonidis and N. Poupkou (2002). An operational centre for managing major chemical industrial accidents. Journal of Hazardous Materials, Volume 89, Issues 2-3, pp. 141-161.

Διαβάστε περισσότερα...

Έργο

Ερευνητικές δραστηριότητες - Δημοσιεύσεις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Επαγγελματικές δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

Online χρήστες

Έχουμε 5 επισκέπτες σε σύνδεση
Powereb by Promoweb